Redactie: Sofie Vrielynck
Webdesign: Mario Van Driessche
Beeldbewerking: Gwendolina Van Hoecke en Geert Bonne
Eindredactie: Servaas Lateur
Algemene coördinatie: Paule Verbruggen en Sofie Vrielynck
IT: Jos De Lannoy

Herkomst illustraties:

Amsab-ISG (archief Romain Deconinck)
Fotoalbum Yvonne Delcour
Michiel Hendryckx

Niets uit deze website mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.

Fotoverantwoording

De makers hebben ernaar gestreefd de wettelijke voorschriften inzake het copyright toe te passen. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgevers te wenden.